Klachtenprocedure

Teach! heuvelland heeft professionaliteit, betrouwbaarheid en cliënttevredenheid hoog in het vaandel staan. Wij bieden zorg op maat, samengesteld en uitgevoerd door gepassioneerde SKJ-registreerde jeugdprofessionals.

Soms kan het voorkomen dat u van mening bent dat wij hierin tekortschieten. Informeer ons dan in eerste instantie mondeling. Het is onze intentie om in onderling overleg te komen tot een oplossing. Mocht dit niet lukken, dan bestaat er de mogelijkheid schriftelijk een klacht in te dienen. Dit kan per e-mail via  info@teach-heuvelland.nl of per post naar Stiegel 11, 6245 EV Eijsden.

Om de klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen is het noodzakelijk de volgende gegevens te vermelden:
* naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
* vermelding van de activiteit waarop de klacht betrekking heeft;
* de datum waarop de schriftelijke klacht is verzonden;
* een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de klacht;
* eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken.

 

Voor meer informatie verwijzen wij naar ons Klachtenreglement Teach!.

 

Wilhelminastraat 45  6245 AV Eijsden

06-13 26 41 22 
043-311 69536245

Like ons op facebook!