Info

Teach! biedt begeleiding aan kinderen en jeugdigen die moeilijkheden ervaren bij het volgen van onderwijs. Er is een zorgaanbod op groeps-, individueel- en gezinsniveau.

De problematiek van onze doelgroep is veelal complex en meervoudig, echter kunnen cliënten met enkelvoudige leer- en gedragsproblematiek ook bij ons terecht.


Groepsbegeleiding

“Wij houden je op de rails”

De groepsbegeleiding van Teach! is bedoeld voor jeugdigen die moeite hebben zelfstandig deel te nemen aan het voortgezet onderwijs. Zorg wordt ingezet om schooluitval of vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. Zorgtrajecten zijn altijd tweeledig.

“Werken aan de oorzaak”

Op groepsniveau wordt gewerkt aan het ontwikkelen van planningsvaardigheden en een adequate studiehouding. Op individueel niveau wordt gewerkt aan onderliggende problematiek. Te denken valt aan de ontwikkeling van executieve functies. Echter kan de individuele begeleiding ook gericht zijn op het systeem rondom de jeugdige.

“Ook thuis aan de slag”

Zodra de cliënt voldoende vaardigheden heeft ontwikkeld, verplaatst de begeleiding zich van Teach! naar huis. Voor een succesvolle transfer wordt er optimaal samengewerkt tussen school, Teach! en het systeem rondom de cliënt. Teach! fungeert als coach en regisseur en houdt de voortgang en samenwerking nauwlettend in de gaten.


Maatwerktrajecten voor thuiszitters

“Opnieuw een stip op de horizon”

Speciaal voor thuiszitters zijn jeugdzorg en onderwijs verenigd in een allesomvattend dagprogramma. Anders dan in een schoolse setting staat de sociaal-emotionele ontwikkeling van de cliënt voorop. Onderwijs wordt ingezet als therapeutisch middel om te reïntegreren richting school of arbeid.

“Overwinning creëert perspectief”

Op schooldagen ontvangt de cliënt individueel onderwijs afgestemd op de cognitieve  en sociaal-emotionele mogelijkheden.  Gedurende het begeleidingsproces worden vele obstakels overwonnen. Kleine overwinningen leiden tot het aanleren van vaardigheden die het volgen van klassikaal onderwijs weer mogelijk maken.

“Als passend onderwijs onvoldoende past”

Gedurende het traject worden cognitieve perspectieven gevormd. Samen met de cliënt en zijn systeem wordt een onderwijspad gecreëerd passend bij de mogelijkheden. In sommige gevallen betekent dit reïntegratie naar de school van herkomst; in andere gevallen is Teach! de plaats waar een startkwalificatie wordt behaald.

“Wij geven nooit op”

Reïntegratie is een elementair onderdeel van het begeleidingstraject. Niet alleen reïntegratie richting school of arbeid zijn van belang, ook sociale reïntegratie verdient voldoende aandacht.

Onze begeleiding stopt niet binnen de muren van Teach!; maar wij gaan door totdat de reïntegratie succesvol is afgerond.


Individuele begeleiding

“Als het even moeilijk gaat, staan wij voor je klaar!”

Individuele trajecten hebben een kortdurend karakter en zijn veelal gericht op enkelvoudige hulpvragen. Hulpvragen zijn divers en hebben vaak een relatie met school of schoolse prestaties.

Thema’s die frequent voorkomen zijn de ontwikkeling van executieve functies, faalangst, motivatieproblemen, omgang met stress en prestatiedruk, psycho-educatie, opvoedproblematiek of trajectbegeleiding bij verwijzing naar andere onderwijsvormen.

Wilhelminastraat 45  6245 AV Eijsden

06-13 26 41 22 
043-311 69536245

Like ons op facebook!