HWB

M.i.v. schooljaar 2017-2018  biedt Teach! geen particuliere huiswerkbegeleiding meer aan. Wel biedt Teach! groepsbegeleiding voor kinderen en jeugdigen met sociaal-emotionele problematiek.

 

In een kleine groep worden kinderen en jeugdigen begeleid bij het plannen, organiseren en uitvoeren van hun dagelijkse taken, waaronder o.a. schoolwerk. Door een intensieve “hands-on” aanpak worden diverse vaardigheden aangeleerd. Primair doel is het ontwikkelen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, secundair wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van executieve functies.

 

Deelnemen aan de groepsbegeleiding van Teach! kan enkel op basis van een maatwerkvoorziening beschikt door het sociaal team van uw gemeente. Indien u meer informatie wenst over de aanmeldingsprocedure, kunt u contact opnemen met Petra Maas via petra@teach-heuvelland.nl of 06-13264122.

 

IMG_6852IMG_6851 IMG_6959

Wilhelminastraat 45  6245 AV Eijsden

06-13 26 41 22 
043-311 69536245

Like ons op facebook!