Beleidsverklaring

Naar school gaan of op school zijn is niet voor ieder kind even fijn of gemakkelijk. Teach! slaat een brug tussen jeugdzorg en onderwijs en biedt hulp daar waar een kind onvoldoende wordt voorzien in zijn onderwijsbehoefte.We bieden niet zomaar hulp, maar hulp die past! Daarvoor moeten we elkaar wel eerst goed leren kennen. Bij Teach! willen we een kind écht zien.

Hoewel de maatschappij, het schoolsysteem of onze omgeving ons soms anders doet geloven, zijn wij bij Teach! ervan overtuigd dat ieder kind zijn eigen unieke kwaliteiten bezit die kansen bieden voor een mooie toekomst. Deze kwaliteiten komen soms echter niet altijd tot uiting. Bij Teach! weten we dat de problemen die een kind ervaart of het gedrag dat het vertoont slechts een signaal zijn; een teken dat het onderwijs en de  onderwijsbehoeftes van het kind niet op elkaar aansluiten. Dat is jammer, want met de juiste hulp en begeleiding kan ieder kind in zijn of haar eigen kracht worden gezet. We focussen ons op de kwaliteiten van het kind en helpen de obstakels uit de weg. Zo leert het kind zich te ontwikkelen en het maximale uit zichzelf te halen.

Op een veilige manier leren en groeien kan een kind niet in zijn eentje. Een vertrouwde, omgeving waarin kansen worden gecreëerd is essentieel. Net als de ruimte voor het maken van fouten. Door fouten te maken krijgt een kind immers de kans om te leren. De groei van een kind kan volgens Teach! dus alleen ontstaan wanneer er sprake is van een oprechte en gemotiveerde samenwerking tussen het kind, de ouders of verzorgers en de school. Teach! treedt binnen die driehoek op als verbinder, coach, ondersteuner en belangenbehartiger. Vanzelfsprekend staat daarin de onderwijsbehoefte van het kind altijd centraal.

We zetten bij Teach! alles in wat binnen onze mogelijkheden ligt om een kind te helpen. Wij zijn ervan overtuigd dat elk kind toekomstperspectief heeft.

Wanneer ons grote Teach! hart echt een sprongetje maakt? Zodra een kind bij Teach! is uitgegroeid en vol vertrouwen zijn eigen toekomst tegemoet kan gaan. Dat klinkt misschien gek maar dat betekent dat een kind overtuigd is geraakt van zijn of haar kwaliteiten; die kwaliteiten echt is gaan zien. Dat het kind gelooft doelen te kunnen bereiken of dat misschien al gedaan heeft. Dat betekent dat het trots is. Trots op zichzelf. Als we dat bij Teach! voor elkaar krijgen dan is onze missie geslaagd. We bieden kinderen en hun ouders perspectief. Hoop op een toekomst vol mogelijkheden.

Teach! biedt schoolgaande kinderen een startkwalificatie voor het leven!

 

BELANG VAN ISO CERTIFICERING

Teach! gelooft in de bovenstaand omschreven kernwaarden en vindt het belangrijk deze kernwaarden zo goed mogelijk toe te passen en na te leven. Een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is een bruikbaar hulpmiddel om onze kernwaarden te bekrachtigen, ze effectief vorm en inhoud te geven binnen onze bedrijfsprocessen, ze vervolgens te monitoren en waar nodig te verbeteren. Jaarlijks stellen we daarom als onderdeel van de directiebeoordeling concrete (verbeter)doelen. Teach! streeft ernaar het KMS te laten certificeren conform NEN-EN-ISO-9001:2015. Hiermee tonen we daadwerkelijk aan te doen wat we beloven.

Wilhelminastraat 45  6245 AV Eijsden

06-13 26 41 22 
043-311 69536245

Like ons op facebook!